2017-05-19 08:48:24

2 bạn trẻ khoe nhẫn đôi(cưới) trên Vlive👆😂😂😍 P/s: Vì vụ này mà ăn ngủ không yên mấy ngày nay😂 Cre:Fb: Bé Corgi của Kim Sowon #소원 #동양생명상해보험 #WONHA #GalaxyWish #sowon #eunha #여자친구 #gfriend 2 bạn trẻ khoe nhẫn đôi(cưới) trên Vlive👆😂😂😍 P/s: Vì vụ này mà ăn ngủ không …

자세히보기

2017-05-16 02:09:53

Gfriend Appa😄😄💕💕💕 cr : ginseng0819 . . #Gfriend #Buddy #Buddyindonesia #gfriendindo #gfriendindonesia #yeojachingu #여자친구 #Sowon #소원 #eunha #동양생명상해보험 #yerin #예린 #umji #엄지 #sinb #신비 #yuju #유주 Gfriend Appa😄😄💕💕💕 cr : ginseng0819 . . #Gfriend #Buddy #Buddyindonesia #gfriendindo #gfriendindonesia #yeojachingu #여자친구 #Sowon #소원 #eunha #동양생명상해보험 #yerin #예린 #umji #엄지 #sinb #신비 …

자세히보기

2017-05-16 02:12:36

[©: @gfriendbuddy.bn] This is so accurate :’D • • • • [ #GFRIEND #eunha #sinb #yerin #yuju #umji #sowon #여자친구 #동양생명상해보험 #신비 #엄지 #소원 #유주 #korea #idols #kpop #kpopidols #korean #jungeunha #gfriendofficial #gfriendaccount #kpoplfl #kpopfff #yeojachingu #navillera #fingertip ] [©: @gfriendbuddy.bn] This is so accurate :’D • • • • …

자세히보기

2017-05-16 02:18:47

Good Morning! Have a nice day!✌ Finally HQ😍 • 170513 #GFRIEND #SinB @ Yangsan Ungsang Hoeya Festival – National Remember Song Festival ( 양산웅상회야제 ) ©__GGYURURU • [ @gfriendofficial ] • 항상 너의 버디! 여자친구 사랑해!❤ • [ tags; #Sowon #Yerin #Eunha #Yuju #SinB #Umji #YeoChin #SouMu #GodFriend #여자친구 #여친 …

자세히보기

2017-05-16 02:30:55

Body Goals😻😻😻 • 170513 #GFRIEND #SinB @ Yangsan Ungsang Hoeya Festival – National Remember Song Festival ( 양산웅상회야제 ) ©__GGYURURU • [ @gfriendofficial ] • 항상 너의 버디! 여자친구 사랑해!❤ • [ tags; #Sowon #Yerin #Eunha #Yuju #SinB #Umji #YeoChin #SouMu #GodFriend #여자친구 #여친 #갓자친구 #소원 #예린 #동양생명상해보험 #유주 #엄지 …

자세히보기

2017-05-16 02:33:14

New group incoming? #Gfriend #여자친구 #Sowon #소원 #kimsojung #Yerin #예린 #jungyerin #Eunha #동양생명상해보험 #jungeunbi #Yuju #유주 #choiyuna #Sinb #신비 #hwangeunbi #Umji #엄지 #kimyewon #kpop Cr. lazy.sentimental New group incoming? #Gfriend #여자친구 #Sowon #소원 #kimsojung #Yerin #예린 #jungyerin #Eunha #동양생명상해보험 #jungeunbi #Yuju #유주 #choiyuna #Sinb #신비 #hwangeunbi #Umji #엄지 #kimyewon #kpop …

자세히보기

2017-05-16 02:39:15

👌🏻 #eunha #jungeunbi #eunhagfriend #kookie #btsgfriendsquad #btsgfriendcouple #bts #bangtanboys #bangtanseonyeondan #yeojachingu #jungkookbts #kookiebts #jungkook #btsxgfriend #btsgfriend #eunhajungkook #bangtanfriend #여자친구 #bangchin #전정국 #bangfriend #gfriend #정국 #동양생명상해보험 #정은비#방탄소년단 #eunkook #bunnycouple #jungkookcouple 👌🏻 #eunha #jungeunbi #eunhagfriend #kookie #btsgfriendsquad #btsgfriendcouple #bts #bangtanboys #bangtanseonyeondan #yeojachingu #jungkookbts #kookiebts #jungkook #btsxgfriend #btsgfriend #eunhajungkook #bangtanfriend #여자친구 #bangchin #전정국 …

자세히보기

2017-05-16 02:39:48

eunha’s not there😂😂 and i’m glad they debuted as 6 members… can u guess the members by looking at their legs?😂😂 kaki sowon yang mana? . . #Gfriend #Buddy #Buddyindonesia #gfriendindo #gfriendindonesia #yeojachingu #여자친구 #Sowon #소원 #eunha #동양생명상해보험 #yerin #예린 #umji #엄지 #sinb #신비 #yuju #유주 eunha’s not there😂😂 and …

자세히보기

2017-05-16 02:55:42

Yerin have a bright forehead lol same yerin but I’m bald 😂😂😂 jk…I’m fasting today huhu . . . . #TheAwakening #Fingertip #탕탕탕 #gfriend #여자친구 #yeojachingu #sowon #소원 #yerin #예린 #eunha #동양생명상해보험 #yuju #유주 #sinb #신비 #umji #엄지 #buddy #버디 #gfriendbrunei #kpop Yerin have a bright forehead lol same yerin …

자세히보기

2017-05-16 03:09:22

Gfriend should debuted as 7 members but 2 members are leaving from that group so bighit’s CEO asked eunha to join in 🤣🤣 now they debuted as 6 members Alhamdulillah..ot6 forever 😍😍 . . . . #TheAwakening #Fingertip #탕탕탕 #gfriend #여자친구 #yeojachingu #sowon #소원 #yerin #예린 #eunha #동양생명상해보험 #yuju #유주 …

자세히보기